Soolatüüp

Kivisool

Mille leiukohad paiknevad mägedes, s.t. kõrgel üle merepinna, tekkis paleosoikumi ehk vana aegkonna ülem-permi ajastul maailmaookeani soolase vee loomuliku kristalliseerumise tulemusena kuiva ja kuuma kliima tingimustes. Tänapäeval toodetakse kivisoola sügavates kaevanduses nii kaevandus- kui ka karjäärimeetodil. Spetsiaalsed kombainid raiuvad maa all soola lahti ja siis toimetatakse see transportööride abil maapinnale. Seejärel jõuab sool spetsiaalsetesse veskitesse, kus ta peenestatakse kuni erineva suurusega osakeste ehk kristallideni. Jämedamat soola kasutatakse valdavalt tööstuslikul otstarbel, peenema jahvatusega sool pakendatakse hulgikaubanduse tarvis ning seda kasutatakse toiduainetetööstuses. Lisaks kõigele väärib mainimist, et kivisool on üks kõige odavamatest soolaliikidest.

Settesool

Tekib veekogudes, näit. soolajärvedes asetleidva loomuliku aurustumise teel. Settesoola kättesaamiseks kasutatakse spetsiaalseid kombaine, mille abil eemaldatakse ärakuivanud järvede olemasolev soolakiht, mis saadetakse seejärel jahvatamisele, läbipesemisele ja kuivatamisele. Pärast seda toimub soola peenestamine jämedaks ja peeneks pulbriks. Settesool sisaldab rohkem lisandeid ning naatriumkloriidi massiosa võib ulatuda kuni 95-96%-ni (seepärast on ta ka hallika tooniga).

Ka on settesoola tootmine suhteliselt odav.

Vaakum – aurutussool

Kohtades, kus soolalademed paiknevad väga sügaval, toodetakse teda lahustamise meetodil. Soolakihti paigaldatakse toru ning suure survega pumbatakse sinna mage vesi, mis lahustab soola, moodustades lademes tühimikud. Seejärel transporditakse kontsentreeritud soolalahus torujuhtmestiku kaudu maapinnale, kus toimub tema töötlemine ja väljaaurutamine tünnides oleva vaakumi tingimustes kuni puhastatud toote valmimiseni. Aeg-ajalt teostatakse maapinnale toimetatud soolalahuse väljaaurutust ka päikese käes lahtistes mahutites. Soolalademetes olev sool on sageli väga puhas ning vajab vaid väga mõõdukat täiendavat puhastamist. Selle soolaliigi tootmine ei mõjuta praktiliselt üldse looduskeskkonna terviklikkust. Väljaaurutatud sool on kõige kallim ning seega ka keemiliselt kõige puhtam ja kvaliteetsem.

.