Soola tootmise meetodid

Soola tootmine on üks iidsematest ja laialt levinumatest tootmistegevustest maailmas. Soola kaevandatakse kas maa-alustest lademetest või merede, järvede ja maa-aluste allikate vetest aurutamise teel.

Soola liike on erinevaid. Sool jaguneb:

Päritolu järgi:

  • kivisool
  • vaakum-aurutussool
  • settesool

Kasutuseesmärgi alusel:

  • söögisool
  • mitte söögisool (tehniline sool)

Tegemist on üksnes erinevusega pakendamise osas: toiduainena kasutamiseks ja hulgikaubanduse jaoks mõeldud sool pakitakse alati kuni 1 kilogrammistesse polüetüleen- / papist pakenditesse, harvem on tegemist ka 25-kiloste pakkidega. Tööstuslikult kasutatav sool pakendatakse polüpropüleenist või polüetüleenist kottidesse kaaluga 50 või 1000 kg.

Jahvatuse alusel: vahemikus 0 kuni 3.

Keemilise puhtuse (s.t kvaliteedi):

  • Ekstra
  • Kõrgem sort
  • Esimene sort
  • Teine sort

Erinevatest leiukohtadest saadava soola füüsikaline ja keemiline koostis on väga erinev ning see sõltub tootmisviisist, klimaatilistest tingimustest ja töötlemise viisist ning iseloomust. Nii näiteks erinevad soolad üksteisest ka soolsuse mõttes. Kõige soolasem on “ekstra” sool, kuna temas on vähem lisandeid ning ta sisaldab rohkem naatriumkloriidi. Mida madalam on soola sort (ekstra, esimene ja teine sort), seda madalamatoimeline on ka sool ise. Esialgu mõjutas soolsust just nimelt soola saamisviis.